Εξαερισμός

Το τεχνικό τμήμα της ClimaPro είναι ικανό και πρόθυμο να προσφέρει ολοκληρωμένενες λύσεις για την επιλογή και εγκατάσταση του καταλληλότερου και οικονομικότερου συστήματος εξαερισμού. Οι λύσεις που προσφέρουμε πάντα με γνώμονα τις ανάγκες σας, διασφαλίζουν τον κατάλληλο αερισμό του χώρου σας. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα φροντίζουμε ώστε ο χώρος να εξαερίζεται, φιλτράρεται και αερίζεται ταυτόχρονα μειώνοντας το μικροβιακό φορτίο. Η εταιρεία μας παρέχει συστήματα εξαερισμού κουζίνας (φουγάρο, καμινάδα, ανεμιστήρας).
  • Μελέτη
  • Εμπορία
  • Εγκατάσταση
  • Συντήρηση
  • Επίλυση βλαβών