Κλιματισμός

Σήμερα, η ClimaPro καλύπτει με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών κάθε ανάγκη για κλιματισμό. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την μελέτη του χώρου και την πρόταση της κατάλληλης μονάδας, τη μεταφορά και εγκατάστασή της, την ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της, τον τακτικό προληπτικό έλεγχο (δυνατότητα ετήσιου συμβολαίου) και χημικό καθαρισμό της, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το εμπόριο κορυφαίων κλιματιστικών μονάδων, στις καλύτερες τιμές. Επίσης, η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης του συνολικού δικτύου αεραγωγών που απαιτείται σε οποιοδήποτε χώρο.
  • Μελέτη
  • Εμπορία
  • Εγκατάσταση
  • Συντήρηση
  • Επίλυση βλαβών