Η ClimaPro προσφέρει  κατόπιν συνεννόησης ετήσια συμβόλαια συντήρησης για την τακτική απολύμανση και τον τακτικό καθαρισμό των κλιματιστικών μονάδων

και των συστημάτων εξαερισμού επαγγελματικών χώρων .Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία των μηχανημάτων , η καλή ποιότητα αέρα στο χώρο και η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Η εταιρία μας  αναλαμβάνει να σας ενημερώνει και να προγραμματίζει την κάθε επικείμενη επίσκεψη του συνεργείου μας, βάση του προγράμματος συμβολαίου .

Ενδεικτικά η εταιρία μας διατηρεί ετήσια συμβόλαια συντήρησης με τις παρακάτω επιχειρήσεις:


– Public–


– Attractivo–


– Arkas–


– Mega outlet–


– lc wakiki–


– Ale–