Дезинфекция & Поддръжка На Климатици

Дружеството ни извършва цялостно почистване на всички типове климатични и вентилационни модули (жилищни и професионални) със специални, сертифицирани микробидици и почистващи аерозолни препарати, които предоставят антивирусна, антибактериална и противоплесенна защита на климатика във вашето пространство.

Поддръжката включва дезинфекция и почистване на вътрешния климатичен модул (вътрешна част, филтри, вътрешен вентилатор и пластмасови части) и почистване на външния климатичен модул (външна част, външен вентилатор, корпус на климатичния модул). Накрая, извършва се проверка за доброто функциониране на системата (проверка на охлаждащата течност, амперметър, термометър и анемометър).

Специализираният ни персонал предприема всички необходими мерки за защита, за да ви осигури най- високо ниво на обслужване..