ClimaPro предлага по договаряне годишни договори за поддръжка относно редовната дезинфекция и редовното почистване на климатичните модули и системи за вентилация на търговски помещения. По този начин подсигурява доброто функциониране на уредите, доброто качество на въздуха и ниската консумация на електрическа енергия. Компанията ни се ангажира да ви уведомява и да програмира всяко бъдеще посещение на техническия ни екип, въз основа на договорната програма.

Индикативно, компанията ни поддържа годишни договори за поддръжка със следните дружества:


– Public–


– Attractivo–


– Arkas–


– Mega outlet–


– lc wakiki–


– Ale–